تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷.::. ساعت : ۷:۴۹ ق.ظ
فاقددیدگاه

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد روز خبرنگار را تبریک گفت

پرینت خبر
بام نفت – مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد باصدور پیامی ضمن تبریک روز خبرنگار از تلاش جامعه رسانه تقدیر کرد.

 

پیام مدیرکل امور مالیاتی

خبرنگاری  رسالتی  فرهنگ ساز است  که فعالان این حرفه ی مقدس با مشی آگاهی بخشی روشنگرانه  و اصلاح گرانه در تغییر و تحول امور جامعه  نقش بی بدیلی را می تواننداجرا کنند .در عصر ارتباطات و تکنولوزی،  فراهم شدن  فرآیند گردش سریع اطلاعات  با رشد فناوری و توسعه عرصه رسانه فراگیر فضای مجازی براهمیت  خادمان عرصه  قلم ورسانه  افزوده است هر چند که  توام بودن  این حرفه  با تلاش مضاعف، استرس واضطراب  واقعیتی انکارناپذیر بوده ودرعین حال تلاشی شایسته تقدیر است.اینک ۱۷مرداد روز خبرنگار فرصتی است تا  ارج نهاد شهادت جاسوز شهید محمود صارمی  را و پاس داشت تلاش  خبرنگارانی را که برای تحقق این هدف  از جان مایه می گذارند و برای کشف حقایق و روشنگری از رویدادهای جامعه  همت مضاعف دارند و بااین  حال تلاش خبرنگاران بویژه آنها باهیچ پاداش مادی قابل جبران نیست.

خبرنگار عزیز روزت مبارک

محمدعلی غفاری

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد

دیدگاه خود را به ما بگویید.