تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶.::. ساعت : ۱۱:۲۶ ق.ظ
فاقددیدگاه

مدیرمسئول روزنامه کار وکارگر: مخاطب پذیری و تاثیرگذاری ازالزامات کاررسانه است

پرینت خبر
بام نفت -مدیرمسئول روزنامه کار وکارگر مخاطب پذیری وتاثیرگذاری ازالزامات کاررسانه است.

اصرافیل عبادتی درهمایش سرپرستان کار وکارگر درجزیره قشم تاکید کرد درشرایطی که  با باتک رسانه ای و تنوع تولیدات مواجه ایم، رسانه ای موفق خواهد بود که بتواند با رویکردتولیدات فراگیر و موثر ذائقه مخاطبان وافکار عمومی را بخود جلب کند.

photo5996718542692657737
وی با تاکید برلزوم تولید محتوا، گزارشها واخبارکیفی تصریح کرد که تولید اخبار تاثیر گذار می تواند رسانه را نزد مردم متفاوت کند و ازاین طریق بستر مانایی و بالندگی رسانه و تعمیق ارتباط دوسویه رسانه ومخاطب فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد که داشتن هدف،برنامه ریزی، اهداف بلندمدت و حرکت هوشمندانه وکاربردی با رویکردکارحرفه ای اطلاع رسانی می تواند بر دامنه فعالیت کار رسانه و افزایش نقش تاثیرگذار آن برجامعه نقش انکارناپذیری خواهد داشت.
مدیرمسئول روزنامه کار وکارگر تصریح کرد که فعالیت یک پایگاه خبری می تواند به تنوع فعالیت نمایندگی های روزنامه کار وکارگر کمک کند.

درهمایش دوروزه کار وکارگر در قشم از سرپرستان وفعالان این روزنامه تقدیر خواهد شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.