تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶.::. ساعت : ۷:۴۴ ب.ظ
فاقددیدگاه

خلاء قانون و ثبت نام های غیرمتعارف مهمترین رکن اجرایی کشور

پرینت خبر
بام نفت -ستاد انتخابات وزارت کشور در طول پنج روز ثبت نام داوطلبان انتخاب ریاست جمهوری با ترافیک متقاضیان و چهره های متفاوت وگ اهی غیرمتعارفی  مواجه بود که در نزد افکار عمومی بازتاب های متفاوتی داشت.
ثبت نام یک نوزاد،نامنویسی پدر و دختر،دواطلبی یک تعمیرکار، کاندیدای شدن یک هنرمند زن و انتشار دیگر اخبار از ثبت نام از چهره های غیرمتعارف و داوطلبان شناخته نشده برای انتخابات ریاست جمهوری در واقع تلنگری به یک خلاء قانونی برای یکی از مهمترین مسائل کشور است.
این درحالی است که تنها ۲ درصد از تعداد پرشمار داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهره های شناخته شده هستند.
طبق اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اگر چه اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر می دارد: « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشورباشد»،اما شرایط سنی و تحصیلی ودیگر الزامات مورد نیار یک داوطلب انتخابات ریایت جمهوری در قانون پیش بینی نشده است.
این شرایط درحالی است که در دیگر کشورها تنها دواطلبانی می توانند برای پست مهم رئیس جمهوری که عالی ترین مقام اجرایی کشور است ،که شرایط وضوابط خاصی را داشته باشند.
اگر چه انتخابات یکی از مظاهر دموکراسی و مردمی بودن یک نظام جمهوری است و جمهوری اسلامی یکی از دموکراتیک ترین نظام های سیاسی است که عجین با جمهوری و اسلامیت است اما اینکه هر فردی تایک کودک بتواند برای ریاست ریاست جمهوری نام نویسی کند، چندان خوشایند قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی و مراجع قانونگذاری ایران متمدن نیست.
گذاشتن وقت صدها کاربر برای ثبت افراد غیر واجد شرایط آن هم برای مهمترین قوه اجرایی کشور با روح قانون و انتظار مردم منافالت دارد و این مولفه نیازمند وضع قانون و ضوابطی است که جایگاه مهم رئیس جمهوری مورد طعنه و تلخ خند اجتماعی واقع نشود.
از یکهزار و ۶۳۶نفر افراد نامنویسی کرده برای انتخابات ریاست جمهوری تنها ۳۵نفر شناخته شده است و این آماربه وضوح ضرورت این مساله ار بیان می کند که وجود برخی ضوابط قانونی مانعی برای نامنویسی هر فردی برای ثبت ریاست جمهوری است.

پرونده نام نویسی از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با ثبت نام هزار و ۶۳۶ داوطلب بسته شد که ۳۵ نفر آنان شناخته شده و دارای سوابق اجرایی یا سیاسی هستند.

طبق اصل ۱۱۵ و شرایط مندرج در قانون، بسیاری از افرادی که در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرده اند،صلاحیت انها احراز نخواهد شد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹اردیبهشت سال جاری برگزارخواهد شد.
مظفر عدالت نسب،  خبرنگار و کارشناس ارشد حقوق عمومی

دیدگاه خود را به ما بگویید.